تبلیغات
(✿◠‿◠) سکوت عشق (✿◠‿◠) - شبها دلتنگ ترم.....

(✿◠‿◠) سکوت عشق (✿◠‿◠)

!............ جلوتر نیا !!!! خاکستری می شوی ،،،، اینجا دلی را سوزانده اند

من خوبم ...

من آرامم...

من قول داده ام...

فقط کمی

بی حوصله ام

آسمان روی سرم سنگینی میکند

روزهایم کـــــــــــــــش آمده

هر چه خودم را به کوچه بی خیالی میزنم

باز سر از کوچه دلتنگی در میاورم

روزها تمام ابرهای اندوه در چشمان منند

ولی نمی بارند

چون من خوبم ...

من آرامم...

من قول داده ام...

تمام خنده هایم را نذر کرده ام که گریه ام نگیرد

اما شبها...


نوشته شده در یکشنبه 28 مهر 1392 ساعت 23:22 توسط مهم نیست....! نظرات | |


... ...