تبلیغات
(✿◠‿◠) سکوت عشق (✿◠‿◠) - "سنــــگِ تـــمـــــام"

(✿◠‿◠) سکوت عشق (✿◠‿◠)

!............ جلوتر نیا !!!! خاکستری می شوی ،،،، اینجا دلی را سوزانده اند

آدم هــــا بـــرای هـــم سنـــگِ تــــمـــام مـــی گُـــذارنــد..
 
 
 

امـــــا نــه وقــتـــی کــه در مـــیــانـــشــان هــــستـــی...

 

نــــه.....

 

 

آنــــجــــا کــه در مـــیــان خـــاک خـــوابــیـــدی..

 

 

"سنــــگِ تـــمـــــام"میگـــذارنـــد و مـــی رونـــد....


نوشته شده در شنبه 14 اردیبهشت 1392 ساعت 10:36 توسط مهم نیست....! نظرات | |


... ...