تبلیغات
(✿◠‿◠) سکوت عشق (✿◠‿◠) - چه فـرق مى کند؟؟؟

(✿◠‿◠) سکوت عشق (✿◠‿◠)

!............ جلوتر نیا !!!! خاکستری می شوی ،،،، اینجا دلی را سوزانده اند

تـــو را دوست میدارم . . .


چه فـرق مى کند که چـــــــــــــــرا ! ؟


یــــــــــــا از چــــــــــــه وقـت!


یـا چطـور شـد که . . . !


چه فـــــــــــــــرق میکـند ؟!


وقتى تــو بـایـد بــــــــــــــاور کنـى . . . که نمـى کـــــــــنى ( ! )

و من بــایـد فـرامـــــــــوش کــنم . . . کـه نمـــــى کـــــنم ( ! )

❤شکلکهــای جالـــب آرویــــن❤نوشته شده در چهارشنبه 23 اسفند 1391 ساعت 21:10 توسط مهم نیست....! نظرات | |


... ...