تبلیغات
(✿◠‿◠) سکوت عشق (✿◠‿◠) - یــــــــک روز

(✿◠‿◠) سکوت عشق (✿◠‿◠)

!............ جلوتر نیا !!!! خاکستری می شوی ،،،، اینجا دلی را سوزانده اند

یــــــــک روز

به خودت می آیـــــی
آن روز می فهمـــــی خــــــودت را
به پـــــای کســـی کـــــه هیـــــچ وقــــت
پیـــــشت نبـــــــوده
، پیـــــر کــــردی


نوشته شده در دوشنبه 21 اسفند 1391 ساعت 17:58 توسط مهم نیست....! نظرات | |


... ...