تبلیغات
(✿◠‿◠) سکوت عشق (✿◠‿◠) - عــجــیـــب تــریــن ســـرزمــیــن

(✿◠‿◠) سکوت عشق (✿◠‿◠)

!............ جلوتر نیا !!!! خاکستری می شوی ،،،، اینجا دلی را سوزانده اند

آلـــیــــس کـــجـــایـــی؟؟

بـــیـــا ... ایـــنـــجـــا عــجــیـــب تــریــن ســـرزمــیــن دنـــیــاســت ...

مهـربانیـت را بـه حســاب احتـیـاجـت می گذارنـد

عشـقــت را پـای سـادگـی اتــ

و حـرف هــای صادقـانــه ات را بـه پـای دیـوانگی اتــ ...!!!
نایت اسکین

نوشته شده در چهارشنبه 4 بهمن 1391 ساعت 21:34 توسط مهم نیست....! نظرات | |


... ...